Seriñ Tuubaa ba muy jóg ca tánku yonent Sallal laahu 'alayhi wa sallama la daaldi jaar. Fi mu jaaroon rekk la jaar moom it. Ay mbokkam aki noonam fune jaar nañu ko ko fa. Lor gune def nañu ko ko, wante moom amul woon ndigёlul xeex, xeexu baatiin la xeex. Bamu bёggee xeex xeexu baatiin te bёgg leena not, booba la ñaan su boroom yen bi ko sunu boroom jox tey, mu yenu yen bi, hánd ak ñoom foo xam ne mbokkam mu koy xeexle walla mu koy xuloole, kenn taxawu fa. Mu jёflante ak ñoom li muy jёflante ci baatiin, ba mu mokk ba nooy népp, mu dellusiwaat tekki ёmb bi mu yoroom, nit ñepp di ci jёriñu.

Qasaayid yooyu mu def it, ba dem ci Jazbu [...], bis biñu xeexee Badr ba mu jeex, nee na kerook lañu ham kóóluteek am jamm haduna ak alaaxira [...]. Kon leegi xeex moom, képp ku ko defaat moom, danga ko def ci sa coobare walla ngir wut darajay haduna walla hallal, waaye du ndigёl lu joge ci sunu boroom.